• Live Organized levert op dit moment meerdere diensten

  Professional organizing
  Hierbij  helpt een professional organizer bij het op orde brengen van onder andere huis, huishouden en administratie. Een professional organizer kan op veel gebieden in huis uitkomst bieden.

  Je kunt hierbij denken aan hulp bij een verhuizing, ondersteunen bij het maken van keuzes als er spullen opgeruimd moeten worden, uitpuilende kasten en/of kamers, een huishouden wat niet lekker loopt, maar ook als het verzamelen en bewaren van spullen volledig uit de hand loopt waar de leefsituatie onder lijdt (ook wel verzameldwang of hoarding genoemd) .

  Heb je te weinig tijd en inzicht en een grote hoeveelheid aan taken en spullen waardoor je niet meer weet waar je moet beginnen, blijf dan niet langer in een cocon, maar investeer in jezelf door het inschakelen van Live Organized.

  Budgetcoaching:
  Financiële zorgen leveren veel stress op. Niet alleen door geldgebrek maar ook door spanningen die ontstaan binnen het gezin.

  Een budgetcoach:

  • Is een (tijdelijke) steun  voor mensen met financiële problemen
  • Geeft richting om (weer) rust te krijgen in je financiële situatie

  Samen met een budgetcoach kun je dit bereiken door:

  • het opzetten van een financiële thuisadministratie
  • het maken van een persoonlijk inkomsten- en uitgaven berekening om inzicht te krijgen in het financieel overzicht
  • het zoeken naar de oorzaak van de betalingsproblemen
  • het uitzoeken of er recht is op toeslagen, kwijtscheldingen enz.
  • het opstellen van een financieel gezond budgetplan (en leren budgetteren) om nieuwe betalingsproblemen in de toekomst te voorkomen
  • Het leren budgetteren als je jong bent en zelf verantwoordelijk wordt voor je financiën
  • het adviseren bij het treffen van een betalingsregeling met eventuele schuldeisers

  Je hoeft je er niet voor te schamen om een budgetcoach in te (laten) schakelen. Laat nu uw administratie op orde maken, dit om (ergere) problemen en geldzorgen in de toekomst te voorkomen.

  Budgetcoaching wordt vanaf juli 2013 alleen nog aangeboden in combinatie met organizing